• DRED Web Services

    Lưu trữ trang web của bạn với DRED Web Services nền tảng cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng. DWS có thể làm giảm chi phí và cải thiện dòng tiền mặt, cho dù bạn đang bắt đầu hoạt động trên quy mô lớn.

  • Online Advertising and Digital Marketing Solutions

    Quảng cáo trực tuyến và các giải pháp tiếp thị kỹ thuật số, các ứng dụng doanh nghiệp, trò chơi xã hội và các ứng dụng di động.

  • DRED Digital Marketing Services